Bitdefender Mobile Security for Android

190,000₫

Mô tả

Trải nghiệm Android của bạn. Chúng tôi bảo vệ bạn an toàn.

  • Tự động
  • VPN
  • Bảo mật tài khoản
  • Sản phẩm bảo mật Android tốt nhất 2015, 2016, 2017
  • PC MAG: Tạp chí bình chọn – 3 năm liên tiếp
  • AV TEST: phát hiện 100% theo thử nghiệm tháng 3 năm 2017
  • Khôi phục thiết bị của bạn trong trường hợp thất lạc hoặc mất trộm.
  • Không tác động đến tuổi thọ pin..

Bình luận