Aspose.OCR for .NET

Liên hệ

Mô tả

- Tính năng API OCR
- Hỗ trợ Nhận dạng Nhãn quang học
- Trình biên tập mẫu OMR
- Quét toàn bộ hình ảnh hoặc một phần
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
- Hỗ trợ Phông chữ & Style Phổ biến
- Hỗ trợ Bộ lọc Loại bỏ tiếng ồn


- Aspose.OCR for .NET là một class library thêm chức năng OCR (Optical Character Recognition) và OMR (Optical Mark Recognition) vào các ứng dụng .NET để cho phép họ đọc một số phông chữ và ngôn ngữ từ hình ảnh, và chỉ định các khu vực cần đọc.


- Aspose.OCR for .NET là một API nhận diện ký tự và đánh dấu quang học cho phép các nhà phát triển thêm các chức năng OCR và OMR vào các ứng dụng web ASP.NET của họ, các dịch vụ web và ứng dụng Windows mà không yêu cầu bất kỳ công cụ bổ sung hoặc API nào khác.


- .NET OCR API mở rộng, dễ sử dụng, nhỏ gọn, và cung cấp một bộ các lớp đơn giản để kiểm soát sự nhận dạng ký tự và đánh dấu. Nó nhằm vào các nhà phát triển những người cần phải tìm văn bản hoặc con người đánh dấu dữ liệu trong các tập tin hình ảnh từ bên trong các ứng dụng của riêng mình.


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HMH


Địa Chỉ: 8 Bàu Cát 5, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0985.938.004 (Mr. Huy)

Email: huyhm@hmhvn.com.vn

Website: www.hmhvn.com.vn

Bình luận