Aspose.Cells for .NET

Liên hệ

Mô tả

Aspose.Cells for .NET là một tập hợp các class libraries và GUI components để tạo và quản lý các bảng tính Microsoft Excel trong các ứng dụng .NET, độc lập với Microsoft Office Automation hoặc các sản phẩm.
- Các tính năng của API Bảng tính Excel Nâng cao

- Rendering & In Trang Các Bảng Tính Excel

- Các tùy chọn hiển thị bảng tính linh hoạt

- Các tùy chọn bảo mật Excel để Bảo vệ Worksheets

- Thao tác đồng thời nhiều Hàng và Cột

- Quản lý Dữ liệu Worksheet

- Định dạng Bảng tính Toàn diện

- Tạo và Xử lý biểu đồ

- Aspose.Cells Grid Suite

- Không cần Microsoft Office Automation


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HMH


Địa Chỉ: 8 Bàu Cát 5, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0985.938.004 (Mr. Huy)

Email: huyhm@hmhvn.com.vn

Website: www.hmhvn.com.vn

Bình luận